Religinė architektūra

Šv. Mato bažnyčia

Pirmoji bažnyčia pastatyta XV a. antrojoje pusėje. Anykščių klebonas 1500 m. bylinėjosi su dv...

Vilniaus g. 8, Anykščiai
(652) 2 90 29